Spletni seminar PRIJAVITELJ.SI

Na seminarju so udeleženci pridobili ključne informacije o novem zakonu, ki določa, kdo je zavezanec in kdo ni, ter katere obveznosti morajo izpolniti do določenih datumov – nekateri do 23. maja 2023, drugi pa do 17. decembra 2023. Razpravljalo se je tudi o sankcijah, ki čakajo kršitelje zakona, ter o namenih in ciljih te nove zakonodaje, ki velja v vsej EU.

Poseben poudarek je bil na imenovanju zaupnika in preprečevanju konfliktov interesov. Udeleženci so pridobili vpogled v notranjo prijavno pot in kako jo vzpostaviti ter katero dokumentacijo je treba sprejeti in kaj mora biti javno dostopno. Seminar je bil namenjen odgovornim osebam v organizacijah, kot so direktorji, ravnatelji in vodje, pa tudi pravnikom ter tistim, ki so odgovorni za skladnost poslovanja v organizaciji, vključno s kadrovsko službo. Poudarek je bil na korakih, ki vodijo k doseganju skladnosti z novim zakonom.