VIDEONADZOR IN ZAKONODAJA

Videonadzor po ZVOP-2

Zakonodaja na področju videonadzora se je s sprejemom novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) dodatno zaostrila in Informacijski pooblaščenec že obravnava nove kršitve na področju videonadzora. V nedavni odločbi o prekršku je bila odgovorni osebi pravne osebe izrečena skupna globa v višini 3.500 EUR in 350 EUR sodne takse, pravni osebi pa skupna globa v višini 15.000 EUR ter 1.500 EUR sodne takse. 

zakonodaja in videonadzor

Praksa potrjuje, da je področje videonadzora eno od tistih, kjer se pojavlja največ izzivov in kršitev zakona o varstvu podatkov (ZVOP-2). Da se izognete visokim globam na področju videonadzora, je ključno upoštevati zakonske zahteve in smernice, opredeljene v ZVOP-2 in Uredbi GDPR:

sklep o uvedbi videonadzora

Sklep o uvedbi
videonadzora

Pred uvedbo videonadzora je treba v prvi vrsti sprejeti pisno odločitev z navedenimi in utememeljenimi razlogi za uvedbo videonadzora.

ocena tveganja pri videonadzoru

ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov

Izvedba ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov (t. i. DPIA) je v določenih primerih videonadzora obvezna, njen namen pa je zmanjšanje tveganj povezanih z osebnimi podatki.

Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo o izvajanju videonadzora mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem. Obvestilo mora vsebovati obvezne informacije skladno z ZVOP-2 in GDPR.

Pravilnik videonadzor

pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o uvedbi videonadzora določa namen uvedbe videonadzora, ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov in tehnične zahteve video nadzornega sistema.

posvet z delavci videonadzor

posvet s sindikati oz. delovskimi zaupniki

Pred uvedbo videonadzora se mora delodajalec posvetovati z reprezentativnimi sindikati in s svetom delavcev ali delavskim zaupnikom.

Evidenca dejavnosti obdelave za videonadzor

vzpostavitev evidence obdelave podatkov

Skrbno dokumentiranje procesov obdelav vam pomaga pri izkazovanju skladnosti in obvladovanju področja osebnih podatkov.

OPOZORILNE TABLE ZA VIDEONADZOR

Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo o izvajanju videonadzora je potrebno vidno objaviti, tako da bo posameznik lahko seznanjen s tem videonadzorom in bo lahko na podlagi tega sprejel odločitev ali bo vstopil v videonadzorovan prostor ali ne.

Obvestilo mora vsebovati informacije iz prvega odstavka 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov:

Poleg omenjenih zahtev, ki izhajajo iz prvega odstavska 13. člena GDPR pa še naslednje zahteve po Zakono o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2):

Opozorilna tabla videonadzor

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI

Uvedbi videonadzora

Skladno z devetim odstavkom 76. člena ZVOP-2 se lahko posnetki hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka, znotraj tega časovnega okvira pa mora rok hrambe posnetkov določiti upravljavec sam, upoštevajoč namen obdelave v konkretnem primeru ter splošna načela varstva osebnih podatkov. Daljši rok hrambe je lahko dopusten le na podlagi področnih predpisov.

Videonadzora ni dovoljeno izvajati v dvigalih, sanitarijah, prostorih za preoblačenje, hotelskih sobah in drugih podobnih prostorih, v katerih posameznik utemeljeno pričakuje višjo stopnjo zasebnosti. Posnetki videonadzora se lahko ob upoštevanju načel iz 5. člena Splošne uredbe hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor, mora zagotoviti, da je videonadzorni sistem zavarovan, kot to določata 24. in 32. člen Splošne uredbe. 

Upravljavec, ki izvaja videonadzor, mora skladno z določbami 24. člena Splošne uredbe ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, izvesti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi in je zmožen dokazati, da obdelava poteka v skladu s Splošno uredbo. Skladno z določbami 32. člena Splošne uredbe mora ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotoviti ustrezno raven varnosti glede na tveganja.

Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali preprečevanja ali odkrivanja kršitev na področju iger na srečo ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi.

Da. Zaposleni morajo biti pred začetkom izvajanja videonadzora znotraj delovnih prostorov vnaprej pisno obveščeni o njegovem izvajanju, poleg tega pa se mora delodajalec pred uvedbo videonadzora znotraj delovnih prostorov posvetovati z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu in svetom delavcev oziroma delavskim zaupnikom. Posvetovanje se izvede v roku 30 dni ali v drugem daljšem roku, ki ga določi delodajalec. Kadar gre za uvedbo videonadzora, s katerim se snema delovna mesta, kjer delavec po navadi dela, se posvetovanje izvede v roku 60 dni ali v drugem daljšem roku, ki ga določi delodajalec.

Videonadzor skupnih prostorov v poslovnih zgradbah je dovoljen, če s tem soglašajo lastniki, ki imajo v lasti več kot 70-odstotni delež skupnih delov. 

NAŠE STORITVE

Kako vam lahko pomagamo?

Zvop-2 videonadzor

celostna uskladitev videonadzora

Priprava in uskladitev dokumentacije, izdelava ocene tveganja na varstvo osebnih podatkav (DPIA), izobraževanje in individualno svetovanje.

Orodje za varstvo osebnih podatkov

Rešitev zvop-2 svetovalec

Dostop do spletne rešitve ZVOP-2 Svetovalec, ki zajema jasno opredeljene korake, podprte z navodili, video vodiči in vzorci dokumentov. Rešitev omogoča uskladitev z zakonskimi zahtevami in smernicami, brez pomoči zunanjega svetovalca.

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.

KONTAKTNI OBRAZEC

Imate vprašanje? Želite ponudbo? Pišite nam!

Nudimo celovite rešitve za varstvo vaših osebnih podatkov. Z veseljem in strokovno vam bomo priskočili na pomoč.

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
=

iZVEDENIH PROJEKTOV USKLADITVE Z GDPR IN ZVOP-2
0 +
projektov podpore v inšpekcijskih postopkih
0 +
UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ
0 +