SEMINAR ZA POOBLAŠČENO OSEBO ZA VARSTVO PODATKOV

Na seminarju, ki se je odvijal med 19. in 29. septembrom 2023 v Celju, so udeleženci pridobili ključno znanje, izkušnje in kompetence za opravljanje funkcije Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO). S poudarkom na praktičnih primerih so se naučili svetovati upravljavcem osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem. Po uspešno opravljenem izpitu so prejeli mednarodno priznan certifikat PECB certificirane pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO), ki omogoča pomoč organizacijam pri doseganju skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Seminar je bil namenjen vodilnim v podjetjih, obstoječim DPO-jem, vodjem informatike ter drugim, ki sodelujejo pri zagotavljanju informacijske varnosti. Cilji seminarja so vključevali razumevanje konceptov GDPR, povezavo med GDPR in drugimi regulatornimi okviri ter pridobivanje sposobnosti za dnevno izvajanje vloge DPO-ja. Poleg teoretičnega znanja so se udeleženci ukvarjali s praktičnimi vajami in razpravami o vsakodnevnih izzivih Pooblaščenih oseb za varstvo podatkov.

Potek seminarja je zajemal pet dni predavanj, pričenši z uvodom v GDPR in koncepti ter se nadaljeval z vsebinami, kot so imenovanje DPO-ja, programi skladnosti z GDPR, aktivnosti DPO-ja, monitoring in procesi izboljševanja skladnosti. Zadnji dan seminarja je bil rezerviran za izpit in certifikacijo, kjer so udeleženci opravljali izpit v slovenščini, sestavljen iz treh področij: koncepti varovanja osebnih podatkov, vloge in odgovornosti udeleženih oseb za skladnost z GDPR ter tehnični in organizacijski ukrepi za varstvo osebnih podatkov. Certifikat PECB Certified Data Protection Officer je bil podeljen po uspešnem zaključku izpita, kar je sledilo postopku in pravilom certificiranja.