Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2) – Seminar Ljubljana 2019

22.10. smo skupaj z Univerzo na Primorskem – Fakulteto za management izvedli seminar Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2). V Ljubljani smo imeli preko 70 udeležencev. Hvala Elizabeti Zirnstein, Urošu Cudru in Maji Vreča iz  za zelo uporabne praktične nasvete.