GDPR IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PRAKSI

četrtek 16.12.2021 smo izvedli online praktično delavnico, predaval je Miroslav Ekart, obravnaval pa je naslednje vsebine:

 • Aktualno prakso informacijskega pooblaščenca (na podlagi več kot 50 inšpekcijskih postopkih, ki smo jih uspešno rešili)
 • Kako izdelati uporabno politiko/izjavo o zasebnosti?
 • Kako pravilno urediti piškotke na spletni strani?
 • Kakšne pogodbe skleniti s pogodbenimi obdelovalci?
 • Kako pravilno poslati masovno reklamo po e-pošti?
 • Na kaj morate biti pozorni, ko ste sami pogodbeni obdelovalec?
 • V katerih primerih morate imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (ang. DPO) in kaj so naloge DPO?
 • Kako pravilno izdelati in popisati evidence dejavnosti obdelave?
 • Kako voditi COVID-19 evidence?
 • Kako urediti kadrovske zadeve, privolitve zaposlenih, ipd.?
 • Kdaj je obvezna izdelava ocene učinkov na varstvo zasebnosti (ang. DPIA?)
 • Kako pravilno voditi/uvesti videonadzor in/ali GPS sledenje?
 • Kdaj morate podati samo prijavo Informacijskemu pooblaščencu in kdaj se lahko temu izognete?