KAKO UKREPATI OB ZAZNAVI SPLETNEGA NASILJA NA ŠOLI – PREDAVANJE ZA UČITELJE

23.11.2021

Safe.si je v torek, 23. novembra, ob 18 uri pripravil 60 minutno spletno predavanje na temo, kako ukrepati ob zaznavi spletnega nasilja na šoli. Sodelovala sta Nina Babič, šolska psihologinja na OŠ Martina Konšaka v Mariboru in dr. Benjamin Lesjak, 

Dr. Benjamin Lesjak je problematiko obdelal s pravnega vidika, prav tako pa je delil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri izvajanju izobraževanj za učitelje in ostale šolske delavce, Safe.si delavnic na osnovnih in srednjih šolah ter predavanj za starše.