IZZIVI POOBLAŠČENIH OSEB ZA VARSTVO PODATKOV (DPO)

V petek 13.5.2022 ob 9.00 smo izvedli spletni seminar, kjer so udeleženci izvedeli:

  • za katere organizacije je imenovanje DPO obvezno,
  • kdo je lahko imenovan za DPO in kdo ne,
  • kaj glede imenovanja DPO prinaša ZVOP-2, 
  • katere naloge ima DPO.

Predaval je Miroslav Ekart, seminar pa je bil namenjen

  • Posameznikom, ki želijo postati pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
  • pooblaščenim osebam za varstvo podatkov, ki želijo osvežiti in nadgraditi svoje znanje,
  • vodilnim v organizacijah, ki se še odločajo ali bodo imenovali notranjo ali zunanjo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov,
  • vsem, ki jih področje varstva osebnih podatkov zanima.