4. letni seminar DATAINFO.SI oktober 2020

Zaradi izrednih razmer smo letos zadnji trenutek preklicali seminar v že rezervirani kongresni dvorani kristalne palače v BTC in namesto tega uspešno izvedli 4 urni dogodek kot webinar z naslovom – Varstvo osebnih podatkov v praksi in ugotovitve iz 40 inšpekcijskih postopkov varstva osebnih podatkov v Torek 13. oktober 2020 ob 9:00 

Predavatelji Mag. Matjaž Drev , Dr. Elizabeta Zirnstein, Maja Vreča, Miroslav Ekart so predavali o naslednjih temah:

  • ključne ugotovitve iz 40 postopkov Informacijskega pooblaščenca RS od uveljavitve GDPR,
  • primere zlorab osebnih podatkov, ki se dogajajo pri vsakodnevni uporabi računalnikov, telefonov in ostale opreme,
  • najnovejšo prakso s področja delovno pravnega urejanja varstva osebnih podatkov,
  • področja informacijske varnosti s primeri iz zdravstva in
  • smernice razvoja in kaj nas čaka v prihodnosti