Spletni 5 dnevni tečaj v Angleščini

Izobraževanje ISO/IEC 27001 Vodilni presojevalec- ISO/IEC 27001 Lead AUDITOR

V sodelovanju z mednarodnim podjetjem PECB prirejamo 5 dnevni spletni tečaj (v angleščini) za ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor (Vodilni presojevalec). Izobraževanje za vodilnega presojevalca po standardu ISO/IEC 27001 vam omogoča razvoj potrebnega strokovnega znanja za izvajanje revizij sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) s uporabo široko priznanih načel, postopkov in tehnik revizije.

ISO/IEC 27001 LEAD AUDITOR

Izobraževanje ISO/IEC 27001 Vodilni presojevalec

Tečaj poteka v posebnem učnem okolju s priznanimi predavatelji. V učnem okolju so na voljo vsa gradiva za uspešno dokončanje tečaja. Po uspešno zaključenem izpitu lahko pridobite certifikat. Postopek certificiranja je zajet v ceno izpita.

Cena spletnega tečaja € 1500 EUR € 750 EUR + DDV

V osnovno ceno tečaja je vključeno:

 • Dostop do učnega okolja
 • Posnetki usposabljanj strokovnjakov PECB
 • Učno gradivo (PDF) za pripravo na izpit
 • Pristojbina za izpit (12 mesecev)
 • Pridobitev uradnega certifikata PECB
 • Uvodna priprave na tečaj in pomoč pri namestitvi v slovenščini (preko spleta 1 ura)
=
Spletne prevare in kibernetske goljufije - direktorske prevare. zaščita osebnih podatkov - podjetje DATAINFO za urejanje GDPR.

Zakaj bi se morali udeležiti?

Med tem izobraževalnim tečajem boste pridobili znanje in veščine za načrtovanje ter izvajanje notranjih in zunanjih revizij v skladu s postopkom certificiranja ISO 19011 in standardom ISO/IEC 17021-1.

Na podlagi praktičnih vaj boste osvojili revizijske tehnike in postali usposobljeni za upravljanje revizijskega programa, revizijskega tima, komunikacijo s strankami ter reševanje problemov.

Po pridobitvi potrebnega strokovnega znanja za izvajanje te revizije lahko opravite izpit in zaprosite za certifikat “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor”. S pridobitvijo certifikata PECB Lead Auditor boste dokazali, da imate sposobnosti in kompetence za revizije organizacij na osnovi najboljših praks.

Pri zagotavljanju skladnosti s NIS 2 lahko vaše izkušnje kot vodilnega presojevalca ISO 27001 pomagajo na naslednje načine:

 1. Analiza primerljivosti: Prvi korak je primerjava zahtev NIS 2 s standardom ISO 27001, da se ugotovi, katere zahteve so že pokrite in katere so dodatne ali drugačne od zahtev ISO 27001.

 2. Ocenjevanje ustreznosti: Na podlagi analize lahko ocenite, kako se obstoječi sistem upravljanja varnosti informacij v podjetju ujema s zahtevami NIS 2. To vključuje prepoznavanje vrzeli in določanje potrebnih prilagoditev.

 3. Svetovanje in usmerjanje: Na podlagi vašega razumevanja tako standarda ISO 27001 kot tudi zahtev NIS 2 lahko nudite strokovno svetovanje in usmerjanje podjetju pri prilagajanju njihovega obstoječega sistema upravljanja varnosti informacij, da bi dosegli skladnost z NIS 2.

 4. Priprava na presoje: Priprava podjetja na presojo skladnosti s standardom NIS 2, vključno z izobraževanjem zaposlenih, izvajanjem notranjih presoj, pripravo dokumentacije in pripravo na zunanje presoje.

Vaše znanje in izkušnje kot vodilnega presojevalca ISO 27001 lahko pripomorejo k bolj gladkemu in učinkovitemu procesu prilagajanja podjetja za skladnost z NIS 2.

Kdo se lahko udeleži usposabljanja?

Cilji učenja

Do konca tega izobraževalnega tečaja bodo udeleženci sposobni:

 1. Razložiti temeljne koncepte in načela sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) na osnovi standarda ISO/IEC 27001.
 2.  Interpretirati zahteve standarda ISO/IEC 27001 za SUVI z vidika revizorja.
 3.  Ocenjevati skladnost SUVI z zahtevami standarda ISO/IEC 27001 v skladu s temeljnimi koncepti in načeli revizije.
 4. Načrtovati, izvajati in zaključevati revizijo skladnosti s standardom ISO/IEC 27001 v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17021-1, smernicami ISO 19011 ter drugimi najboljšimi praksami revizije.
 5. Upravljati program revizij sistema upravljanja varnosti informacij po standardu ISO/IEC 27001.

Izobraževalni pristop

 • To izobraževanje temelji tako na teoriji kot na najboljših praksah, ki se uporabljajo pri revizijah sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI).
 • Predavanja so ilustrirana z primeri, ki temeljijo na študijskih primerih.
 • Praktične vaje temeljijo na študijskem primeru, ki vključuje vloge in razprave.
 • Vaje za vadbo so podobne certifikacijskemu izpitu.
 

Pogoji

Osnovno razumevanje standarda ISO/IEC 27001 in celovito poznavanje načel revizije.

Dnevni red tečaja

Dan 1

Uvod v sistem upravljanja varnosti informacij (SUVI) in standarda ISO/IEC 27001

Dan 2

Načela revizije, priprava in začetek revizije

Dan 3

Aktivnosti na kraju revizije

Dan 4

Zaključek revizije

Dan 5

Certifikacijski izpit

Certificiranje

Po uspešno zaključenem izpitu se lahko prijavite za enega od navedenih certifikatov. Ustrezen certifikat lahko prejmete, ko boste izpolnili pogoje. Postopek certificiranja je zajet v ceno izpita.

Izpit

Izpit “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor” v celoti izpolnjuje zahteve programa za izpite in certificiranje PECB (ECP). Izpit zajema naslednje kompetenčne domene:

Domena 1: Temeljni principi in koncepti sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI)

Domena 2: Sistem upravljanja varnosti informacij (SUVI)

Domena 3: Temeljni koncepti in načela revizije

Domena 4: Priprava na revizijo ISO/IEC 27001

Domena 5: Izvajanje revizije ISO/IEC 27001

Domena 6: Zaključek revizije ISO/IEC 27001

Domena 7: Upravljanje programa revizij sistema ISO/IEC 27001

Splošne informacije

 • Certifikacijski in izpitni stroški so vključeni v ceno izobraževalnega tečaja.
 • Razdeljeno bo gradivo za usposabljanje, ki vsebuje več kot 450 strani informacij in praktičnih primerov.
 • Udeležencem, ki so se udeležili izobraževalnega tečaja, bo izdano potrdilo o uspešno zaključenem tečaju v vrednosti 31 CPD (nadaljnjega strokovnega razvoja).
 • V primeru neuspeha na izpitu lahko brezplačno opravite ponovni izpit v roku 12 mesecev.

Za vse dodatne informacije in prijavo nas pokličete na telefonsko številko: 02 620 43 00 ali nam pišete na info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00