Spletni 5 dnevni tečaj v Angleščini

Izobraževanje za ISO/IEC 27001 VODILNI IMPLEMENTATOR- ISO/IEC 27001 Lead Implementer

V sodelovanju z mednarodnim podjetjem PECB prirejamo 5 dnevni spletni tečaj (v angleščini) za ISO/IEC 27001:2022 Lead Implementer (vodilni implementator standarda).

ISO/IEC 27001 LEAD IMPLEMENTER

Izobraževanje za ISO/IEC 27001 VODILNI IMPLEMENTATOR

Tečaj poteka v posebnem učnem okolju s priznanimi predavatelji. V učnem okolju so na voljo vsa gradiva za uspešno dokončanje tečaja. Po uspešno zaključenem izpitu lahko pridobite certifikat. Postopek certificiranja je zajet v ceno izpita.

Cena spletnega tečaja € 1500 EUR € 750 EUR + DDV

V osnovno ceno tečaja je vključeno:

 • Dostop do učnega okolja
 • Posnetki usposabljanj strokovnjakov PECB
 • Učno gradivo (PDF) za pripravo na izpit
 • Pristojbina za izpit (12 mesecev)
 • Pridobitev uradnega certifikata PECB
 • Uvodna priprave na tečaj in pomoč pri namestitvi v slovenščini (preko spleta 1 ura)
=
Spletne prevare in kibernetske goljufije - direktorske prevare. zaščita osebnih podatkov - podjetje DATAINFO za urejanje GDPR.

Zakaj bi se morali udeležiti?

Varnostne grožnje in napadi na informacijske sisteme se nenehno povečujejo in izboljšujejo. Najboljša oblika obrambe pred njimi je pravilna implementacija in upravljanje varnostnih kontrol in najboljših praks za varovanje informacij. Varnost informacij je tudi ključna pričakovanja in zahteva strank, zakonodajalcev in drugih zainteresiranih strani.

Ta izobraževalni tečaj je zasnovan za pripravo udeležencev pri implementaciji sistema upravljanja varnosti informacij (SUVI) na osnovi standarda ISO/IEC 27001. Cilj tečaja je zagotoviti celovito razumevanje najboljših praks SUVI in ogrodje za njegovo nenehno upravljanje in izboljševanje.

Po udeležbi na tečaju lahko opravite izpit. Če ga uspešno opravite, lahko zaprosite za certifikat “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer”, ki dokazuje vašo sposobnost in praktično znanje za implementacijo SUVI v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 27001.

Kot vodilni implementator ISO 27001 lahko pomagate pri:

 • Analizi ustreznosti: Primerjanje zahtev NIS 2 s standardom ISO 27001 in ocena, katere že obstoječe prakse iz ISO 27001 so primerne za izpolnjevanje zahtev NIS 2.
 • Prilagoditvi postopkov: Identifikacija vrzeli med vašo trenutno prakso in zahtevami NIS 2 ter prilagoditev postopkov, politik in kontrol za ustrezanje zahtevam.
 • Usposabljanju osebja: Organizacija usposobljenega osebja za razumevanje zahtev NIS 2 in kako jih integrirati v obstoječe prakse upravljanja varnosti informacij.
 • Izvajanju presoj: Sodelovanje pri izvajanju notranjih presoj ali revizij za preverjanje skladnosti z zahtevami NIS 2 in ISO 27001 ter identifikacijo področij za izboljšave.

Kdo se lahko udeleži usposabljanja?

Cilji učenja

Do konca tega usposabljanja bodo udeleženci sposobni:

 • Razložiti temeljne koncepte in načela sistema upravljanja varnosti informacij (ISMS) na podlagi ISO/IEC 27001.
 • Razlagati zahteve ISO/IEC 27001 za ISMS s stališča izvajalca.
 • Zagnati in načrtovati izvajanje ISMS na podlagi ISO/IEC 27001, s pomočjo metodologije IMS2 podjetja PECB in drugih najboljših praks.
 • Podpirati organizacijo pri delovanju, vzdrževanju in stalnem izboljševanju ISMS na podlagi ISO/IEC 27001.
 • Pripraviti organizacijo na certifikacijski pregled s strani tretje stranke.

Izobraževalni pristop

 • To usposabljanje vsebuje esejske vaje, večstopenjske kvize, primere in najboljše prakse, uporabljene pri izvajanju ISMS.
 • Udeležence spodbujamo, da medsebojno komunicirajo in sodelujejo v razpravah pri reševanju kvizov in vaj.
 • Vaje temeljijo na študijskem primeru.
 • Struktura kvizov je podobna strukturi certifikacijskega izpita.

Pogoji

Glavna zahteva za udeležbo na tem usposabljanju je splošno poznavanje konceptov ISMS in ISO/IEC 27001.

Dnevni red tečaja

Dan 1

Uvod v ISO/IEC 27001 in začetek izvajanja ISMS-a

Dan 2

Načrtovanje izvajanja ISMS-a

Dan 3

Izvajanje ISMS-a

Dan 4

Nadzor ISMS-a, nenehno izboljševanje in priprava na certifikacijski pregled

Dan 5

Izpit za certifikacijo

Certificiranje

Po uspešno zaključenem izpitu se lahko prijavite za enega od navedenih certifikatov. Ustrezen certifikat lahko prejmete, ko boste izpolnili pogoje. Postopek certificiranja je zajet v ceno izpita.

Za vse dodatne informacije in prijavo nas pokličete na telefonsko številko: 02 620 43 00 ali nam pišete na info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00