Storitve

Svetovanje

Priprava projekta skladnosti z GDPR s pravnega, organizacijskega in informacijsko tehničnega vidika skupaj z izvedbenim načrtom.

Analiza skladnosti z GDPR

Izdelava ocene vrzeli med obstoječim stanjem v vaši organizaciji ter zahtevami zagotavljanja skladnosti z veljavno zakonodajo.

Pravilniki

Pregled obstoječih in priprava novih pravnih pravilnikov in drugih aktov ter sklepov glede obdelave osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba (DPO)

Presoja ali mora organizacija imenovati DPO. Pomoč pri izbiri in zagotavljanje storitve zunanjega DPO.

Privolitve

Pomoč pri urejanju obstoječih ter pri vzpostavitvi in upravljanju novih privolitev.

DPIA

Presoja nujnosti analize povezanih tveganj, priprava dokumentacije in sama izvedba DPIA.

Pravice posameznikov

Pregled in posodobitve politik, ki se nanašajo na pravice posameznikov in obdelavo njihovih osebnih podatkov

Kršitve in obveščanje

Analiza varnostnih protokolov in priprava protokolov glede zaznavanja in poročanja o kršitvah.

Izobraževanje in raziskovanje

Izvedba izobraževanja v obliki delavnic in predavanj ter raziskovalne aktivnosti v zvezi z GDPR.

Ekipa

Naši sodelavci so pravniki, informatiki in ekonomisti ter drugi strokovnjaki s področja prava, varstva osebnih podatkov in informacijske tehnologije.
Miroslav Ekart

Miroslav Ekart

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - DPO

Miroslav Ekart je po izobrazbi univ. dipl. prav. z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Dolga leta je deloval na vodilnih mestih v zavarovalništvu. Sodeluje tudi s tretjo največjo slovensko zavarovalnico Adriatic Slovenica. Bil je direktor Bisnode Srbija, ta je del švedske skupine Bisnode, ki velja za enega največjih evropskih upravljavcev osebnih podatkov. Poleg prava ima veliko izkušenj iz vodenja prodaje in marketinga, pokrival pa je tudi vodenje IT.
Pridobil je certifikat Buerau Veritas za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov DPO/SI/PG01/00027.

dr. Benjamin Lesjak

dr. Benjamin Lesjak

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - DPO

Strokovnjak na področju prava in informatike, predavatelj na več visokošolskih zavodih ter predavatelj in član sveta Centra za varnejši internet - SAFE.SI.
Je ustanovitelj Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe Maribor - iprid.si. S pravom in informatiko se aktivno ukvarja od leta 1998.

Božidar Popović

Božidar Popović

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - DPO

Božidar Popović je po izobrazbi univ. dipl. prav. Več kot 10 let deloval v zavarovalništvu v pravni službi. Prevzel je vodenje prodaje in skrbništvo ključnih kupcev. Ob delovanja v zavarovalništvu je pokrival tudi vodenje administrativnega oddelka obdelave zavarovanj. 6 let je bil registriran pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma pri Uradu RS za preprečevanje pranja denarja. Od leta 2012 dalje je samostojni podjetnik, ki se ukvarja z izobraževanjem. Od leta 2018 sodeluje z DATAINFO.SI kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO).

  Tine Hat

  Tine Hat

  Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - DPO

  Po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Že v času študija je izkušnje več let pridobival z delom v zavarovalništvu in odvetniških pisarnah. Po končanem študiju se je zaposlil v odvetniški družbi kot odvetniški pripravnik, opravljal je tudi sodniško pripravništvo na sodišču. Opravil je tudi izpit iz upravnega postopka (ZUP). Kasneje je več let deloval kot pravni svetovalec v odvetniški družbi predvsem na področju civilnega prava, gospodarskega prava in delovnega prava. Od leta 2018 sodeluje z DATAINFO.SI, d.o.o. kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO).

   DATAINFO.SI, d.o.o. 

   Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, Slovenija

   (02) 620 43 00 

   info(afna)datainfo.si

   Matična številka: 8179638000
   Davčna številka: SI76153436
   Račun: IBAN SI56 6100 0001 9136 507 odprt Pri DH d.d.

   Več informacij

    

   Za več informacij nas pokličite ali pošljite vprašanje na info(afna)datainfo.si


    

   Reference