Celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov

Storitve, Pregled stanja, Portal za varstvo osebnih podatkov

Izvajanje storitve

pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pregled stanja

in uskladitev 

Portal

DATAINFODPO.com

Izvajanje storitve pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Zagotavljamo izvajanje storitve pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO – ang. Data Protection Officer) v skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 (Uredba GDPR).

 • Imenovanje DPO z internim sklepom na strani izvajalca za potrebe izvajanja storitve in ureditev vpisa DPO pri Informacijskem pooblaščencu.
 • Zagotavljanje storitve DPO ves čas trajanja pogodbe, vsak delovni dan v letu.
 • Izvedba začetnega razgovora z vodstvom.
 • Informiranje vodstva pri naročniku enkrat letno po predhodnem dogovoru.
 • Informiranje zaposlenih (izobraževanje) o pravicah in obveznostih iz varstva podatkov pri naročniku enkrat letno po predhodnem dogovoru.
 • Nudenje kontaktne točke za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 • Nudenje kontaktne točke za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, katerih upravljavec je naročnik.
 • Svetovanje po telefonu, osebno ali po e-pošti do 2 uri mesečno.
 • Mesečno pošiljanje nasvetov o varstvu podatkov po e-pošti.
 • Pomoč pri vodenju postopkov v primeru kršitve varstva osebnih podatkov.
 • Letno preverjanje skladnosti poslovanja naročnika na področju varstva osebnih podatkov.
 • Priprava letnega načrta dela DPO.
 • Priprava letnega poročila dela DPO.
 • Organizacija najmanj štirih spletnih dogodkov letno.

Pregled stanja in uskladitev

Pregled stanja, priprava dokumentacije in predlog za ureditev področja varstva osebnih podatkov

 • pripravili osnutek politike varstva osebnih podatkov/Izjavo o zasebnosti za objavo na spletu,
 • pripravili osnutek pravilnika o varstvu osebnih podatkov,
 • pripravili osnutek evidenc dejavnosti obdelave,
 • nudil pomoč pri pripravi seznama pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov,
 • pregledali obstoječe pogodbe o pogodbeni obdelavi,
 • pripravili osnutek pogodbe o pogodbeni obdelavi,
 • pripravili osnutek pravilnika o videonadzoru in drugih dokumentov, povezanih z uvedbo in izvajanjem videonadzora (če ima naročnik vzpostavljen videonadzor),
 • pripravili osnutek pravilnika/navodil ravnanja v primeru kršitve varstva osebnih podatkov,
 • na kadrovskem področju pregledali privolitve zaposlenih, izjave in druge dokumente ter pripravil predloge teh dokumentov,
 • pripravili poročilo o stanju uskladitve na področju varstva podatkov na določen dan,
 • preverili, ali naročnik potrebuje Oceno učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA),
 • pregledali in/ali pripravil predloge drugih internih pravnih aktov/dokumentov glede varstva osebnih podatkov (po dogovoru)

omogoča enostavno in pregledno dokazovanje skladnosti s Splošno uredbo (GDPR), kar je posebej koristno v primeru inšpekcij, nadzorov ali revizij. V portalu boste na enostaven način vodili vaše evidence dejavnosti obdelave, pogodbene obdelovalce, vse vaše veljavne GDPR dokumente, prejemali e-novice in si ogledali spletna izobraževanja za vodstvo in/ali zaposlene. Portal prav tako omogoča varno (šifrirano) izmenjavo dokumentov z DPO. Vse dokumente lahko enostavno izvozite. Portal je plod našega razvoja in je bil varnostno preverjen s penetracijskim testom.

Na enem mestu prikazuje pomembne GDPR informacije, zadnje aktivnosti in vaše trenutno stanje

v katerem so na enem mestu zbrani vsi vzorci dokumentov prilagojeni za gospodarstvo, zdravstvo, gimnazije, gasilce, glasbene šole, kulturo, lekarne, osnovne šole, vrtce in ostali javni sektor, s katerimi boste lahko uredili večino vaših GDPR zahtev;

s katerim boste imeli nadzor nad vašimi pogodbenimi izvajalci, ki imajo dostop do osebnih podatkov in v vašem imenu obdelujejo podatke;

s katerimi na enostaven način popišete vaše evidence prilagojene za gospodarstvo, zdravstvo, gimnazije, gasilce, glasbene šole, kulturo, lekarne, osnovne šole, vrtce in ostali javni sektor, s katerimi boste lahko uredili večino vaših GDPR zahtev;

vam omogoča šifriran način posredovanja,  izmenjavo dokumentov;

v katerih boste imeli na enem mestu zbrano vso veljavno GDPR dokumentacijo

in dostop do preteklih video izobraževanj, ki vam zagotavlja dostop do baze znanja

s katerimi boste obveščeni o vseh novosti s področja osebnih podatkov;

Učinkovito opravljanje dela DPO je pogojeno z uporabo portala DATAINFODPO.com

Cenik portal za varstvo osebnih podatkov DATAINFODPO

Za vse nove naročnike do 31.12.2022 smo pripravili posebno ugodnost, 25% popust za prvo leto

letna cena

akcijska cena

25% popust

do 20 zaposlenih

300€

letno

do 50 zaposlenih

360€

letno
do 250 zaposlenih

504€

letno
nad 250 zaposlenih

720€

letno
startup podjetja

99€

letno
do 20 zaposlenih

225€

letno

do 50 zaposlenih

270€

letno
do 250 zaposlenih

378€

letno
nad 250 zaposlenih

540€

letno
startup podjetja

99€

letno

Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih je ena najpomembnejših nalog pooblaščene osebe za varstvo podatkov, saj v praksi preko 80 % kršitev zagrešijo zaposleni.

Na izobraževanju predstavimo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, obveznosti vaše organizacije in vaših zaposlenih, ter aktualne primere kršitev iz prakse. Izobraževanje je prilagojeno vaši organizaciji. Osredotočimo se na praktične primere in napotke, ki smo jih pridobili v več kot 400 GDPR projektih.

Izobraževanje zaposlenih je sestavni del ponudbe, kadar izvajamo projekt uskladitve in zagotavljamo storitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.

Želite ponudbo? Imate vprašanje? Pišite nam.

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo v elektronskem sporočilu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
=
DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00