EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naložba v vašo prihodnost

Naziv projekta: digitalDATAINFO.SI – digitalna preobrazba 2020-2022

 

Opis projekta, namen, cilji in rezultati: 

V okviru projekta digitalDATAINFO.SI – digitalna preobrazba 2020-2022, ki je sofinanciran na podlagi Javnega razpisa P4D reactEU 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, smo v podjetju izvedli prehod v digitalno gospodarsko družbo, ki je sposobna v celoti izvajati vse svoje storitve v elektronskem okolju preko digitalnih rešitev in na daljavo, kar nam je omogočila popolna preobrazba znotraj podjetja, med zaposlenimi, kot tudi nudenje digitalnih rešitev navzven za naše kupce in stranke. V okviru projekta je podjetje strateško usmerjeno v vzpostavljanje celostne digitalne transformacije podjetja, nadgrajevanje obstoječih informacijskih sistemov, zagon informacijskih platform na osnovi umetne inteligence (AI) za podporo pametnemu krmiljenju storitvenih procesov, zagotavljanje razvoja sodobnih digitalnih informacijskih rešitev, ki celovito podpirajo vse poslovne procese podjetja, vzpostavitev poslovanja zaposlenih na daljavo in vzpostavitev digitalnega delovnega mesta, zagotavljanje digitalnih storitev na daljavo za kupce in avtomatizirano reševanje njihovih problemov, utrditev pozicije in krepitev  tržnega deleža na slovenskem trgu, krepitev prepoznavnosti blagovne znamke in prehod na mednarodne trge.

 

Predvidena višina sofinanciranja je 76.903,00 EUR.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. 

www.eu- skladi.si

 

Naziv operacije: DATAINFO.PRO TOOLKIT on line back office rešitev za varstvo osebnih podatkov za pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) in podjetja.

Opis operacije, namen, cilji in rezultati: DATAINFO.PRO Toolkit za varstvo osebnih podatkov (VOP) je celovita on line back office rešitev za pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) in podjetja. GDPR predpisuje poenotenje VOP po vsej EU in velja tudi za podjetja izven EU. Uvaja obvezo imenovati preko 50k DPO v EU, vodenje evidenc, nadzor podizvajalcev, obvezna izobraževanja, visoke kazni itd. Je trajna obveznost podjetij (nov trg). Z  E-Privacy uredbo EU prihajajo še dodatne zahteve. Na trgu ni celovite SaaS rešitve, obstoječe pa so izjemno drage. Ciljamo na podjetja, ki morajo imeti DPO (zmanjša njihove stroške), serijske DPOje (obdelava dodatnih strank) ali SME podjetja brez DPO (vzpostaviti VOP in izobraziti zaposlene). Imamo osnoven vmesnik, metodologijo, preko 150 rednih naročnikov in breakeven iz poslovanja, razvitih je že veliko funkcij. Razvijamo nov uporabniški vmesnik, sledil bo razvoj ostalih funkcionalnosti, ter lokalizacija za druge trge po  vsem svetu (GDPR je svetovni standard za VOP). Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 54.000,00€

 

NAZIV operacije: Certificiranje kakovosti ISO 27001:2013

Opis operacije, namen, cilji in rezultati: Za prijavo na vavčer za pridobitev certifikata ISO 27001:2013 smo se v podjetju odločili, ker želimo: pregledati in izboljšati lastne poslovne procese, povečati učinkovitosti, izboljšati kakovosti storitev, povečati preglednost in transparentnost dela in zadolžitev, izvesti natančen pregled nad procesi, izboljšati varovanje in nadzor nad podatki in informacijami, poskrbeti za natančen nadzor nad strojno in programsko opremo, vzpostavitvi sistema upravljanj informacijske varnosti v podjetju.Mednarodno priznani certifikat nam bom odločilno pomagal pri prodoru na nove trge. Pridobili smo certifikat ISO 27001. Višina sofinanciranja je 7.890,00€

 

NAZIV operacije: Vavčer za kibernetsko varnost.

Opis operacije, namen, cilji in rezultati: V podjetju prvenstveno posvečamo veliko pozornosti ugledu in zaupanju naših naročnikov tako v Sloveniji kot v tujini, saj je naše poslanstvo zagotavljati celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov. V več kot 150 organizacijah smo imenovani za Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO). Tako sta zaupanje in informacijska varnost vtkana v naše poslovanje in v poslovanje s strankami ter posledično velikega pomena. V podjetju se zavedamo, da 100 odstotne informacijske varnosti ni moč zagotoviti, vendar pa je mogoče znižati tveganja, zato želimo z neodvisnim sistemskim varnostnim pregledom in vdornim penetracijskim testom preveriti potencialne varnostne pomanjkljivosti, ki bi lahko pomenile nevarnost za izvajanje naše dejavnosti, to je izvajanje storitve Pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Pridobiti želimo tudi širšo sliko na področju informacijske varnosti ter v primeru pomanjkljivosti pridobiti priporočila, kako te pomanjkljivosti odpraviti. Naše naloge po GDPR uredbi so med drugim: obveščanje o obveznostih, spremljanje skladnosti, dodeljevanje nalog, ozaveščanje in usposabljanje osebja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in posledično tudi informacijsko varnostjo, zato bomo pridobljena znanja in izkušnje posredovali naprej. 

Višina sofinanciranja je 8.748,00€

 

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih si lahko preberete na www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datainfo ekosklad, naložba za prihodnost.
Datainfo ekosklad, naložba za prihodnost.
Datainfo ekosklad, naložba za prihodnost.
Datainfo ekosklad, naložba za prihodnost.
Datainfo ekosklad, naložba za prihodnost.
Datainfo ekosklad, naložba za prihodnost.