Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2) – Seminar Celje 2019

21.10. smo skupaj z Univerzo na Primorskem – Fakulteto za management izvedli seminar Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2). V Celju smo imeli preko 60 udeležencev. Hvala Elizabeti Zirnstein, Urošu Cudru in Maji Vreča iz  za zelo uporabne praktične nasvete.