IZVEDBA DELAVNIC NA FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE 27.9.2018

 

DELAVNICA 2: Varstvo osebnih podatkov na šoli skozi praktične primere – Miroslav Ekart,

Predstavitev delavnice: Varstvo osebnih podatkov je z EU Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR pridobilo na pomenu tudi na šolah, ki morajo poskrbeti za skladnost z novo zakonodajo, tako da prenovijo soglasja staršev za otroke, preverijo zastarele pravilnike, zbirke osebnih podatkov, izobrazijo učitelje o novostih itd. Na osnovi reševanja praktičnih primerov in vprašanj s področja varstva osebnih podatkov na šolah bodo udeleženci delavnice lahko preverili, v kolikšni meri poznajo novo zakonodajo in ali bi ravnali pravilno. Komu jo priporočamo? učiteljem, svetovalnim delavcem, vodstvom šol

DELAVNICA 3: Smernice za ravnanje v primeru e-zlorab na šolah –  dr. Benjamin Lesjak,

Predstavitev delavnice: Učitelji so v neposrednem stiku z otroki po 6 in več ur dnevno, pri čemer se pogosto srečujejo z neznanimi oblikami spletnega nasilja med mladimi. Na delavnici bomo predstavili najpogostejše oblike zlorab in kako jih obravnava zakonodaja. Za tem bomo v več manjših skupinah preko diskusije in poročanja oblikovati predlog dokumenta smernic za ravnanje v primeru e-zlorab na šolah.