Letni seminar Varstvo osebnih podatkov v Sloveniji: Spoznanja in izzivi po novem zakonu ZVOP-2

V sredo, 25. oktobra 2023 smo na seminarju pridobili vpogled v spremembe, ki jih je prinesel Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) v nadzornih postopkih Informacijskega pooblaščenca. Poleg tega so raziskali aktualne trende in smernice na področju informacijske varnosti ter se seznanili z novostmi v EU zakonodaji, ki so vplivale na poslovanje v javnem in zasebnem sektorju. Seminar je obravnaval tudi prihodnje izzive glede varstva osebnih podatkov in opozoril delodajalce na ključna vprašanja v zvezi s tem. Namenjen je bil direktorjem, vodjem, pooblaščenim osebam za varstvo podatkov, podjetnikom, kadrovskim in pravnim službam ter vsem, ki so se ukvarjali z obdelavo osebnih podatkov. Med predavanji je bilo govora o varstvu osebnih podatkov v Sloveniji po novem zakonu ZVOP-2, izzivih umetne inteligence v boju za informacijsko varnost, obdelavi osebnih podatkov s stališča delodajalca ter vlogi umetne inteligence v marketingu. Poleg tega je bila predstavljena nova EU zakonodaja s poudarkom na pripravljenosti podjetij.