NAŠE STORITVE

Inšpekcijski nadzor in kršitve

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.

Nudimo vam pomoč v primeru inšpekcijskega nadzora ali v primeru incidentov - samoprijava v 72 urah.

Inšpekcijski nadzor izvaja Informacijski pooblaščenec. Namen inšpekcijskega nadzora je v odpravi nepravilnosti, zato je zelo pomembno preventivno ukrepanje tudi z vidika nadzora. V okviru inšpekcijskega nadzora državni nadzorni organ preverja ali je ravnanje zavezancev za varstvo osebnih podatkov skladno z določbami GDPR in nacionalno zakonodajo. Na morebitni inšpekcijski nadzor vas mi ustrezno pripravimo in vam skozi ves proces tudi pomagamo.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov EU (GDPR) varuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter njihovo pravico do varstva osebnih podatkov. Predvsem je poudarjen pomen posameznika. Po GDPR so zavezanci v vsakem trenutku dolžni izkazati, da podatke obdelujejo skladno in po zahtevah Splošne uredbe o varstvu podatkov EU in nacionalnimi predpisi. Kršitev varnosti osebnih podatkov v smislu GDPR pomeni kršitev, ki vodi do nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov. Do kršitev lahko pride načrtno (naklepno) ali nehote (npr. malomarnost).

KRŠITVE VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV V PRAKSI

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, Slovenija

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00