Uredba GDPR daje posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki možnost, da sami odločajo o usodi le -teh.
V skladu z Uredbo GDPR ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

• Zahteva lahko informacije o tem, ali ima upravljavec osebne podatke o njem in, če je tako, katere podatke ima ter na kakšni podlagi jih ima in zakaj jih uporablja.

• Zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima upravljavec o njem ter tako preveri, ali jih upravljavec obdeluje zakonito (pravica do dostopa).

• Zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov (pravica do popravka).

• Zahteva lahko izbris njegovih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar posameznik uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave (pravica do izbrisa).

• Ugovarja lahko nadaljnji obdelavi njegovih osebnih podatkov (pravica do ugovora).

• Zahteva lahko omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov o posamezniku (pravica do omejitve obdelave).

• Zahteva lahko prenos njegovih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo (pravica do prenosljivosti).

Vsak posameznik ima tudi pravico, da prekliče dano privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos njegovih osebnih podatkov za določen namen.
Upravljavci osebnih podatkov, so posameznike dolžni obvestiti na obstoj pravice, da lahko od upravljavca osebnih podatkov zahtevajo uveljavitev zgoraj navedenih pravic, vključno z načinom za njihovo uveljavitev.
Na zahtevo posameznika se je organizacija dolžna odzvati na zahteve posameznikov, kar vključuje tudi ustrezno obveščanje in odločanje o zahtevi, ki jo je posameznik podal.