NAŠE STORITVE

Izobraževanja

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.

Naša ponudba zajema izobraževanja za zaposlene in vodilne - gospodarstvo, marketing, zdravstvo, šolstvo, občine idr.

na področju varstva osebnih podatkov prilagajamo dejavnosti organizacije in vključuje izvedbo delavnice z ustreznimi gradivi, odgovore na vprašanja in potrdilo o udeležbi, ki služi pri dokazovanju skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Na izobraževanju predstavljamo osnove nove zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, obveznosti iz pravnega področja, obveznosti same organizacije in njenih zaposlenih s področja zagotavljanja informacijske varnosti ter organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke ter ukrepe varovanja osebnih podatkov.

Tematike, ki jih pokriva izobraževanje vodstva

izobraževanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov zajema

Izobraževanje zaposlenih vključuje

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, Slovenija

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00