NAŠE STORITVE

Ocena učinkov na varstvo podatkov

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.

Zagotavljamo obvezno izdelavo ocene učinkov ob profiliranju posameznikov, uvedbi kartic zvestobe, videonadzoru, sledenju vozilom, spremembi informacijskega sistema ipd.

Splošna uredba o varstvu podatkov zagovarja načelo odgovornosti, ki ga upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov med drugim upoštevajo tudi s preventivnim ravnanjem. Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov (angl. Data Protection Impact Assessment ali DPIA) so orodje za prepoznavanje in zmanjševanje tveganj glede nezakonitih ravnanj z osebnimi podatki. Uredba predpisuje, da je ocena učinkov potrebna, kadar bi določena vrsta obdelave podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

Uredba v 35. členu določa izvedbo ocene učinkov v primerih

NAJPOGOSTEJŠI PRIMERI IZ PRAKSE

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, Slovenija

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

info@datainfo.si

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00