NAŠE STORITVE

Kako lahko učitelji poskrbijo za varstvo osebnih podatkov?

Ali je snemanje dijakov med preverjanjem znanja dopustno? Ali lahko učitelj hrani ocene v Googlovi redovalnici? Kako zagotoviti varnost osebnih podatkov naših učencev? Toliko vprašanj in tako malo konkretnih odgovorov! A, brez skrbi, pri DATAINFO.SI smo zbrali najpomembnejše informacije, ki jih morate kot učitelj vedeti o varstvu osebnih podatkov.

VIRTUALNA REDOVALNICA NA GOOGLE DRIVE, NE PRIDE V POŠTEV

Začnimo kar pri redovalnici, v kateri so shranjeni najpomembnejši podatki, vsaj za učence. Učitelji so velikokrat skeptični, saj ne vedo ali lahko podatke iz redovalnice shranjujejo na Googlu ali ne. Če gre za brezplačno storitev, kot je Google Drive, potem to ni priporočljivo. Uporaba šolskega spletnega orodja Google Workspace for Education, pa ni sporna, saj je iz vidika varnosti primerna za poslovno rabo, ponudnik pa zagotavlja, da izpolnjuje zahteve zakonodaje varstva osebnih podatkov. Pozor, potrebno je poskrbeti za ustrezno raven varstva osebnih podatkov, kot so zahtevnejša gesla in antivirusni programi. Varna gesla, požarni zid in antivirusni programi, morajo biti zagotovljeni tudi pri shranjevanju podatkov v oblaku, ki je bistveno bolj varno kot je uporaba USB ključkov.

KDAJ JE SNEMANJE UČENCEV DOVOLJENO?

V podjetju DATAINFO.SI smo naleteli na kopico vprašanj o tem, ali je snemanje dijakov med izvajanjem poukom dopustno. Snemanje dijakov predstavlja resen poseg v njihovo zasebnost. V kolikor izvajanja pisnih in ustnih preizkusov znanja ni mogoče organizirati na način, ki bi manj posegal v zasebnost posameznikov, potem je snemanje v omejenem obsegu seveda dopustno. Zavedamo se, da so dijaki pri uporabi prepovedanih pripomočkov izjemno iznajdljivi in da vseh oblik goljufanja preprosto ni mogoče preprečiti, kar seveda velja tudi pri klasičnem ocenjevanju znanja. Kljub temu, morate med izvajanjem snemanja, v največji možni meri, upoštevati zasebnost dijakov. Takšne posnetke je potrebno izbrisati v najkrajšem možnem času in sicer najkasneje takrat, ko je izpolnjen namen, zaradi katerega so bili posnetki narejeni (npr. potek pritožbenega roka na oceno). Priporočljivo bi bilo, da se šolski uslužbenci, za konkretnejša navodila obrnejo na pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. K omenjeni problematiki bi namreč bilo priporočljivo pristopiti enotno in podati navodila za vse zaposlene.

Varstvo osebnih podatkov učencev. Snemanje učencev med poukom.

KAJ STORITI V PRIMERU, KO UČENEC SNEMA UČITELJA?

V primeru, ko učenec snema brez privolitve učitelja, je priporočljivo obvestiti nadrejeno osebo v vaši organizaciji ter pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) v organizaciji. Omenjene osebe bodo nato podale navodila glede nadaljnjega ukrepanja. Če se posnetki učitelja pojavijo na spletu brez njegovega dovoljenja, mora posameznik od upravljavca spletne strani, zahtevati izbris posnetka. V kolikor posameznik meni, da je bila z objavo takšnega posnetka kršena zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, se lahko poda tudi prijava pri Informacijskem pooblaščencu. Posameznik pa ima v vsakem primeru na voljo tudi civilne in kazenskopravne zahtevke.

Če se zgodi, da učitelj snemanje videokonference izrecno prepove, učenec pa kljub temu nekaj minut snema to videokonferenco, se lahko zoper takšnega učenca sprejmejo ustrezni disciplinski ukrepi, ki jih praviloma predvideva Pravilnik o hišnem redu, npr. izključitev iz videokonference. V teh primerih naj se ravna podobno, kot da bi učenec kršil šolski red pri klasičnem izobraževanju v učilnici.

V podjetju DATAINFO.SI se ukvarjamo s celovitimi rešitvami za varstvo osebnih podatkov. Naše storitve obsegajo najem pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO-ja), izobraževanja za zaposlene in vodilne, izdelavo ocenjevanja učinkov, pomoč v primeru inšpekcijskega nadzora ter pomoč pri uveljavljanju pravic posameznikov. Z veseljem in s strokovnostjo vam bomo priskočili na pomoč. Kontaktirajte nas na info@datainfo.si ali nas pokličite na (02) 620 43 00.