Obdelava osebnih podatkov na delovnem mestu

torek, 20. 4. 2021 ob 13. uri smo organizirali brezplačni spletni seminar, ki ga je vodil doc. dr. Benjamin Lesjak.

Na seminarju je več kot 250 udeležencev pridobilo nova znanja in spoznalo: kako varno obdelovati osebne podatke, kakšno odgovornost nosite pri delu z osebnimi podatki, kako prepoznati spletne zlorabe, najpogostejše napake (primeri iz prakse), kako ravnati ob napakah in zlorabah (primeri iz prakse).

4. letni seminar DATAINFO.SI oktober 2020

Zaradi izrednih razmer smo letos zadnji trenutek preklicali seminar v že rezervirani kongresni dvorani kristalne palače v BTC in namesto tega uspešno izvedli 4 urni dogodek kot webinar z naslovom - Varstvo osebnih podatkov v praksi in ugotovitve iz 40 inšpekcijskih postopkov varstva osebnih podatkov v Torek 13. oktober 2020 ob 9:00

Predavatelji Mag. Matjaž Drev , Dr. Elizabeta Zirnstein, Maja Vreča, Miroslav Ekart so predavali o naslednjih temah:

  • ključne ugotovitve iz 40 postopkov Informacijskega pooblaščenca RS od uveljavitve GDPR,
  • primere zlorab osebnih podatkov, ki se dogajajo pri vsakodnevni uporabi računalnikov, telefonov in ostale opreme,
  • najnovejšo prakso s področja delovno pravnega urejanja varstva osebnih podatkov,
  • področja informacijske varnosti s primeri iz zdravstva in
  • smernice razvoja in kaj nas čaka v prihodnosti

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije 2020

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije je za Štajersko gospodarsko zbornico tradicionalni dogodek, letos je potekal že osemnajstič. V skladu z razpisom je letos v razpisnem roku prispelo 27 inovacij, kar je največ doslej, v inovacijske predloge pa je bilo vključenih 118 inovatork in inovatorjev.

Vse prispele vloge je pregledala strokovna komisija, ki jo je vodil dr. Marjan Leber, v komisiji pa sta bila še Bruno Rumež in mag. Aleksandra Podgornik. Komisija se je odločila, da podeli 5 zlatih, 5 srebrnih in 6 bronastih priznanj ter 11 priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Štiri najbolje ocenjeni inovacijski predlogi so uvrščeni v nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerjema, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Javno agencijo Spirit Slovenija.

 

 
 

Redno letno izobraževanje za stranke s področja vzgoje in izobraževanja 25., 26., 27. avgust 2020

Zaradi nepredvidljive situacije, s katero se soočamo letos, smo kot Pooblaščena oseba za varstvo podatkov za svoje stranke s področja vzgoje in izobraževanja, v mesecu avgustu pripravili možnost izvedbe obveznega rednega letnega izobraževanja preko spletnega seminarja. Na izobraževanju smo predstavili konkretne primere iz vzgoje in izobraževanja, s katerimi se redno srečujemo pri našem delu na področju varstva osebnih podatkov: kako se obvarovati pred izsiljevalskimi virusi, uporabljati družabna omrežja, pravilno pošiljati e-pošto, izvajati videokonference ipd. Predstavili smo tudi aktualne primere in priporočila informacijskega pooblaščenca s področja vzgoje in izobraževanja iz zadnjega obdobja.

Izobraževanja se je v treh terminih udeležilo okoli 2000 udeležencev. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje.

 

SAFE.SI VARNO DELO Z INTERNETOM ZA UČITELJE

Na Safe.si so za učitelje pripravili webinar o varnem poučevanju na daljavo, predavatelja sta izpostavila nekatere vidike in vplive uporabe novih tehnologij za potrebe pouka na učence in učitelje in varnostna tveganja in pravne izzive, ki jih poučevanje na daljavo in na katere moramo biti tudi sicer pozorni pri delu v šoli.
https://safe.si/video-predavanja/varno-delo-internetom-za-ucitelje-webinar