SAFE.SI VARNO DELO Z INTERNETOM ZA UČITELJE

Na Safe.si so za učitelje pripravili webinar o varnem poučevanju na daljavo, predavatelja sta izpostavila nekatere vidike in vplive uporabe novih tehnologij za potrebe pouka na učence in učitelje in varnostna tveganja in pravne izzive, ki jih poučevanje na daljavo in na katere moramo biti tudi sicer pozorni pri delu v šoli.

https://safe.si/video-predavanja/varno-delo-internetom-za-ucitelje-webinar


Več dogodkov

PECB Seminar za CDPO

Od 1.6.2021 poteka seminar za certificirane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v PECB

Seminar – 11.5.2021

V torek, 11. 5. 2021 smo organizirali spletni seminar: Obdelava osebnih podatkov za direktorje, pooblaščene osebe za varstvo podatkov, informatike in vodje oddelkov. Kaj prinaša