Univerza na Primorskem Fakulteta za management

in

DATAINFO.SI, d.o.o.

organizirata seminar z naslovom:

Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2).

Pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo varstva osebnih podatkov obstajajo številna področja, ki jih mora vodstvo urediti: sprejetje notranjih aktov, izobraževanje zaposlenih, urejanja kadrovskih in drugih evidenc, nadzor pogodbenih obdelovalcev vaših podatkov, kot tudi poskrbeti za informacijsko varnost.

Na seminarju bodo vrhunski strokovnjaki, ki so vpeti v praktično reševanje teh problemov. Predstavili bodo svoje izkušnje in rešitve, predvsem in tudi v luči predloga nove zakonodaje, Zakona o varstvu podatkov – ZVOP-2.

Celje, 21.10. 2019

Fakulteta za management – študijsko središče Celje, Ljubljanska cesta 5 a, Celje

Ljubljana, 22.10. 2019

Poslovna stavba Alta – Železna cesta 18, Ljubljana

Program

8:30 – 9:00 Registracija in prijava

9:00 – 9:10 Pozdravni nagovor: Predstavnik Univerze na Primorskem Fakultete za management

9:10 – 9:50 Eno leto GDPR prakse v marketingu in trženju: Uroš Cuder – Media Publikum

9:50 – 10:30 Največje pasti pri zagotavljanju skladnosti po GDPR in ZVOP-2: Benjamin Lesjak – Univerza na Primorskem Fakulteta za management

10:30 – 11:00 Odmor za kavo in prigrizek

11:00 – 11:40 Varstvo osebnih podatkov v delovnem razmerju po ZVOP-2: Elizabeta Zirnstein – Univerza na Primorskem Fakulteta za management

11:40 – 12:20 Osnove spletne higiene pri varovanju zasebnosti: Maja Vreča – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes

12:20 – 13:20 Okrogla miza: Kaj opažamo v letu in pol po GDPR in kaj prinaša ZVOP-2?

Razpravljajo: dr. Elizabeta Zirnstein – Univerza na Primorskem Fakulteta za management; Uroš Cuder – Media Publikum; Miroslav Ekart – DATAINFO.SI; Maja Vreča – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes;
Moderator: Benjamin Lesjak, Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Sodelujoči

Dr. Elizabeta Zirnstein je izredna profesorica na Fakulteti za management, Univerza na Primorskem, Slovenija. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala iz pravnih znanosti. Študirala je tudi na Univerzi v Cambridgu, kjer je opravila specializacijo iz evropskega prava. Raziskovalno delo opravlja na različnih pravnih področjih, predvsem na področju prava intelektualne lastnine, gospodarskega prava in delovnega prava s posebnim poudarkom na inovativnosti v delovnem razmerju. Elizabeta Zirnstein je avtorica pomembnih učbenikov, člankov, raziskovalnih poročil in monografij.

V okviru seminarja si bomo podrobneje ogledali predlog ZVOP-2 v tistem delu, ki je relevanten za delovna razmerja – kako je npr. z beleženjem prisotnosti, z videonadzorom in podobno.

Maja Vreča je strokovnjakinja na Akademski in raziskovalni mreži Slovenije – Arnes in sodelavka Centra za varnejši internet SAFE.SI. Redno izvaja predavanja o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij za strokovne delavce, profesorje, visokošolske učitelje, študente, dijake ter učence in pripravlja tematske prispevke za različne medije. V zadnjih letih se veliko posveča vsebinskim pripravam in vodenju rednih izvedb množičnega brezplačnega spletnega tečaja varne rabe interneta in naprav (MOST-V oziroma MOOC-V) . V letošnjem letu je pripravila tudi tečaj o varni rabi interneta in naprav za učence druge in tretje triade OŠ (MOST-VO). 

Dr. Benjamin Lesjak, docent na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management je strokovnjak na področju prava in informatike, predavatelj na več visokošolskih zavodih ter predavatelj in član sveta Centra za varnejši internet – SAFE.SI. Je ustanovitelj Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe – iprid.si. S pravom in informatiko se aktivno ukvarja od leta 2000.

Uroš Cuder, univ. dipl. ekon., je direktor za digitalni marketing v Media Publikum, ki je največja slovenska oglaševalska agencija za medijsko načrtovanje, optimizacijo in zakup oglasnega prostora v klasičnih in digitalnih medijih – media-publikum.si. Z digitalnim marketingom ima dolgoletne izkušnje. Bil je vodja prodaje v TS Media (skupina Telekom) in v Žurnalu 24. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

Miroslav Ekart, univ. dipl. prav. z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v DATAINFO.SI. Dolga leta je deloval na vodilnih mestih v zavarovalništvu. Bil je tudi direktor Bisnode Srbija. Poleg prava ima veliko izkušenj iz vodenjem prodaje in marketinga, pokrival pa je tudi vodenje IT. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

Seminar je namenjen:

 • direktorjem in vodjem v zasebnem sektorju,
 • direktorjem vodjem v javnem sektorju, ki morajo imenovati pooblaščeno osebo – DPO,
 • direktorjem prodaje in marketinga,
 • podjetnikom,
 • vodjem pravnih in kadrovskih služb,
 • vsem, ki se srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov.

Kotizacija

 • Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 130,00 EUR brez DDV
 • 50 % popust za drugega in naslednje udeležence
 • Brezplačno za študente Univerze na Primorskem
 • Brezplačno za zaposlene Univerze na Primorskem
 • Brezplačno za enega udeleženca organizacije, v kateri je DATAINFO.SI pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

 

Cena vključuje predavanje strokovnjakov, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke.

V primeru brezplačne prijave in neudeležbe seminarja, vam bomo zaračunali znesek 20 EUR za stroške prostora in pogostitve.

Plačilo

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0001 9136 507, sklic na 00 501010-2019, oziroma po prejetem predračunu.

Informacije

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko: 02 620 43 00 ali nam pišete na seminar@datainfo.si.