Naši dogodki

V sklopu svojih izobraževanj organiziramo številne dogodke
na katerih vas obveščamo o novostih iz sveta obdelave in varstva osebnih podatkov.

13.1.2021 smo v sodelovanju s Tovarno podjemov izvedli predavanje za lastnike startup podjetij, prijavljenih je bilo 70 oseb. Predaval je Miro Ekart.

Obdelali smo naslednje vsebine:

 • Kaj so osnovni pojmi varstva podatkov: osebni podatek in podatek javnega značaja, kdo je upravljalec in kdo obdelovalec, za katere podatke velja GDPR, kako poteka privolitev,….
 • Kakšne so obveznosti upravljavcev in obdelovalcev.
 • Kdaj boste morali izdelati oceno učinkov na varstvo osebnih podatkov in kaj zajema.
 • Kdaj boste morali imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO).
 • Katere so obveznosti, kompetence in naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov.
 • Kako pripraviti notranje akte, ki posegajo v področje varstva osebnih podatkov.
 • Vse o deljenju osebnih podatkov med partnerji.
 • Kako pošiljati e-pošto skladno z zakonodajo.
 • Objava telefonskih številk?
 • Kaj pa zasebnost zaposlenih?
 • Zahtevane evidence dejavnosti obdelave podatkov.
 • Kako ravnati v primeru kršitev.

V četrtek 16.12.2021 smo izvedli online praktično delavnico, predaval je Miroslav Ekart, obravnaval pa je naslednje vsebine:

 • Aktualno prakso informacijskega pooblaščenca (na podlagi več kot 50 inšpekcijskih postopkih, ki smo jih uspešno rešili)
 • Kako izdelati uporabno politiko/izjavo o zasebnosti?
 • Kako pravilno urediti piškotke na spletni strani?
 • Kakšne pogodbe skleniti s pogodbenimi obdelovalci?
 • Kako pravilno poslati masovno reklamo po e-pošti?
 • Na kaj morate biti pozorni, ko ste sami pogodbeni obdelovalec?
 • V katerih primerih morate imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (ang. DPO) in kaj so naloge DPO?
 • Kako pravilno izdelati in popisati evidence dejavnosti obdelave?
 • Kako voditi COVID-19 evidence?
 • Kako urediti kadrovske zadeve, privolitve zaposlenih, ipd.?
 • Kdaj je obvezna izdelava ocene učinkov na varstvo zasebnosti (ang. DPIA?)
 • Kako pravilno voditi/uvesti videonadzor in/ali GPS sledenje?
 • Kdaj morate podati samo prijavo Informacijskemu pooblaščencu in kdaj se lahko temu izognete?

Novembra 2021 smo opravili certifikacijo za sistem upravljanja informacijske varnosti v skladu z DIN EN ISO/IEC 27001: 2017 na področju Svetovanje in izobraževaje glede varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti ter razvoj IT rešitev. S tem smo od neodvisnega certifikacijskega organa Tuew Turingen pridobili potrdilo, da sistematično in celovito pristopamo k varovanju informacij, ter s tem zagotavljamo našo zavezanost nadgrajevati in izpopolnjevati naše procese in storitve. Hvala vsem sodelavcem in partnerjem za sodelovanje in vaše zaupanje v naše delo. 

 

Številka certifikata: 1512121185

Veljavnost certifikata: https://tuev-thueringen.de/certificate/index

Letos smo dobili uradno bonitetno oceno AAA najstarejše bonitetne hiše na svetu Dun and Bradstreet.


Iskrena hvala vsem partnerjem in sodelavcem.

https://tinyurl.com/28jky6a8

24.11.2021

23.11.2021

 

Safe.si je v torek, 23. novembra, ob 18 uri pripravil 60 minutno spletno predavanje na temo, kako ukrepati ob zaznavi spletnega nasilja na šoli. Sodelovala sta Nina Babič, šolska psihologinja na OŠ Martina Konšaka v Mariboru in dr. Benjamin Lesjak, 

Dr. Benjamin Lesjak je problematiko obdelal s pravnega vidika, prav tako pa je delil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri izvajanju izobraževanj za učitelje in ostale šolske delavce, Safe.si delavnic na osnovnih in srednjih šolah ter predavanj za starše.

https://www.youtube.com/watch?v=VpFW6RNQe2Y

23.9.2021 Zreče

Predavanje za člane sinidkata PERGAM na temo GDPR in varstvo osebnih podatkov pri delu sindikata.

 

 

Hvala Dr. Benjaminu Lesjaku, Vladimirju Banu, Simonu Kolencu, Matjažu Drevu za sodelovanje na naši live/hibridni #letni konferenci, ki je potekala v LjubljanI: »«. Naši udeleženci so nas ocenili z 9,07 od 10 možnih točk. #ponosni #GDPR #informacijska varnost

 

Od 1. junija 2021 poteka seminar za certificirane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v PECB

 

Datainfo seminar PECB za CDPO. GDPR seminar.

V torek, 11. 5. 2021 smo organizirali spletni seminar: Obdelava osebnih podatkov za direktorje, pooblaščene osebe za varstvo podatkov, informatike in vodje oddelkov. Kaj prinaša ZVOP-2?

 

Več kot 100 udeležencem smo predstavili povzetek naših izkušenj, ki smo jih pridobili iz preko 200 opravljenih projektov iz varstva osebnih podatkov (GDPR) pri delu z organizacijami iz gospodarstva, šolstva, zdravstva, kulture, občin, javne uprave, vodil ga je doc. dr. Benjamin Lesjak.

 

 

 

Datainfo seminar PECB za CDPO. GDPR seminar.

 

Datainfo seminar PECB za CDPO. GDPR seminar.

 

Datainfo seminar PECB za CDPO. GDPR seminar.

 

Datainfo seminar PECB za CDPO. GDPR seminar.

 

Datainfo seminar PECB za CDPO. GDPR seminar.


    

torek, 20. 4. 2021 ob 13. uri smo organizirali brezplačni spletni seminar, ki ga je vodil doc. dr. Benjamin Lesjak.

 

Na seminarju je več kot 250 udeležencev pridobilo nova znanja in spoznalo: kako varno obdelovati osebne podatke, kakšno odgovornost nosite pri delu z osebnimi podatki, kako prepoznati spletne zlorabe, najpogostejše napake (primeri iz prakse), kako ravnati ob napakah in zlorabah (primeri iz prakse).

 

Datainfo seminar PECB za CDPO. GDPR seminar.

Zaradi izrednih razmer smo letos zadnji trenutek preklicali seminar v že rezervirani kongresni dvorani kristalne palače v BTC in namesto tega uspešno izvedli 4 urni dogodek kot webinar z naslovom - Varstvo osebnih podatkov v praksi in ugotovitve iz 40 inšpekcijskih postopkov varstva osebnih podatkov, ki je potekal v torek 13. oktober 2020 ob 9:00.

 

Predavatelji Mag. Matjaž DrevDr. Elizabeta ZirnsteinMaja Vreča, Miroslav Ekart so predavali o naslednjih temah:

 • ključne ugotovitve iz 40 postopkov Informacijskega pooblaščenca RS od uveljavitve GDPR,
 • primere zlorab osebnih podatkov, ki se dogajajo pri vsakodnevni uporabi računalnikov, telefonov in ostale opreme,
 • najnovejšo prakso s področja delovno pravnega urejanja varstva osebnih podatkov,
 • področja informacijske varnosti s primeri iz zdravstva in
 • smernice razvoja in kaj nas čaka v prihodnosti

 

Letni seminar, oktober 2020. GDPR seminar.

 

Letni seminar, oktober 2020. GDPR seminar.

 

Letni seminar, oktober 2020. GDPR seminar.

 

Letni seminar, oktober 2020. GDPR seminar.

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije je za Štajersko gospodarsko zbornico tradicionalni dogodek, letos je potekal že osemnajstič. V skladu z razpisom je letos v razpisnem roku prispelo 27 inovacij, kar je največ doslej, v inovacijske predloge pa je bilo vključenih 118 inovatork in inovatorjev.

 

Vse prispele vloge je pregledala strokovna komisija, ki jo je vodil dr. Marjan Leber, v komisiji pa sta bila še Bruno Rumež in mag. Aleksandra Podgornik. Komisija se je odločila, da podeli 5 zlatih, 5 srebrnih in 6 bronastih priznanj ter 11 priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Štiri najbolje ocenjeni inovacijski predlogi so uvrščeni v nacionalni izbor, ki ga organizira GZS s partnerjema, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Javno agencijo Spirit Slovenija.

 

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije

 

Podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije

Zaradi nepredvidljive situacije, s katero se soočamo letos, smo kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov za svoje stranke s področja vzgoje in izobraževanja, v mesecu avgustu pripravili možnost izvedbe obveznega rednega letnega izobraževanja preko spletnega seminarja.

 

Na izobraževanju smo predstavili konkretne primere iz vzgoje in izobraževanja, s katerimi se redno srečujemo pri našem delu na področju varstva osebnih podatkov: kako se obvarovati pred izsiljevalskimi virusi, uporabljati družabna omrežja, pravilno pošiljati e-pošto, izvajati videokonference ipd. Predstavili smo tudi aktualne primere in priporočila informacijskega pooblaščenca s področja vzgoje in izobraževanja iz zadnjega obdobja.

Izobraževanja se je v treh terminih udeležilo okoli 2000 udeležencev. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje.

 

Redno letno izobraževanje za stranke s področja vzgoje in izobraževanja. GDPR seminar.

 

Redno letno izobraževanje za stranke s področja vzgoje in izobraževanja. GDPR seminar.

264 udeležencem spletnega webinarja je doc. dr. Benjamin Lesjak predstavil zadnje inšpekcijske prakse in najpogostejše kršitve na delovnem mestu. Najlepša hvala vsem udeležencem za sodelovanje in odgovore na vprašalnik.

 

Spletno izobraževanje varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu. GDPR seminar.

264 udeležencem spletnega webinarja je doc. dr. Benjamin Lesjak predstavil zadnje inšpekcijske prakse in najpogostejše kršitve na delovnem mestu. Najlepša hvala vsem udeležencem za sodelovanje in odgovore na vprašalnik.

 

Spletno izobraževanje varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu. GDPR seminar.

Na Safe.si smo za učitelje pripravili webinar o varnem poučevanju na daljavo ter pasteh in težavah, na katere morajo biti učitelji pozorni pri uporabi interneta pri poučevanju. Predavatelja sta izpostavila nekatere vidike in vplive uporabe novih tehnologij za potrebe pouka na učence in učitelje ter varnostna tveganja in pravne izzive, ki jih poučevanje na daljavo pinaša in na katere moramo biti tudi sicer pozorni pri delu v šoli.

Dr. Benjamin Lesjak je problematiko obdelal s pravnega vidika, prav tako pa je delil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri izvajanju Safe.si delavnic na osnovnih in srednjih šolah ter predavanj za starše. Je strokovnjak za pravne rešitve informacijske družbe, sodelavec Safe.si in avtor priročnika Problematika spletne varnosti v šolah.

Oglejte si več TUKAJ!

 

Safe.si - predavanje o varnem delu z internetom, za učitelje. GDPR seminar.

 

Safe.si - predavanje o varnem delu z internetom, za učitelje. GDPR seminar.

 

Safe.si - predavanje o varnem delu z internetom, za učitelje. GDPR seminar.

Članek si lahko preberete TUKAJ.

 

Tudi pri konferencah moramo biti pozorni na varovanje podatkov. GDPR seminar.

Ob dnevu varne rabe interneta 2020 so Safe.si pripravili izobraževalni seminar za zaposlene v vrtcih, na katerem je med drugimi strokovnjaki predaval tudi Dr. Benjamin Lesjak.

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ!

 

Na internetu že v vrtcu. GDPR seminar.

Miro Ekart je predaval na izobraževanju o novostih v zakonu o varstvu osebnih podatkov na planetgv.si

 

Predavanje na planetgv. GDPR seminar.

Naš strokovni direktor doc. dr. Benjamin Lesjak se je na dogodku predstavil tudi kot predavatelj z naslovom predavanja: Najpogostejši primeri kršitev varstva osebnih podatkov v malih in srednjih podjetjih.

 

Zanimiva predavanja, od informacijske pooblaščenke Republike Slovenije Mojce Prelesnik, do mednarodno priznanih avtoritet na področju računalniške varnosti, kot je Mikko Hyppönen iz podjetja F-SECURE.

 

DATAINFO.SI ponosni zlati sponzor največjega 3 dnevnega dogodka na področju informacijske varnosti INFOSEK konference v Novi Gorici.

 

Infosek 2019. GDPR seminar.

 

Infosek 2019. GDPR seminar.

Spletne zlorabe in nevarnosti: neverjetno je, kako brezmejna je človeška neumnost. Čuvajte vaše otroke!

Ste na svojem odprtem Facebook profilu pravkar objavili srčkano fotografijo svojega otroka? Pedofili na spletu prežijo prav na to. O spletnih zlorabah in drugih spletnih nevarnostih smo se pogovarjali z dr. Benjaminom Lesjakom, strokovnjakom za pravna vprašanja s področja informatike.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ!

22. oktobra 2019 smo skupaj z Univerzo na Primorskem – Fakulteto za management izvedli seminar: Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2). V Ljubljani smo imeli preko 70 udeležencev. Hvala Elizabeti Zirnstein, Urošu Cudru in Maji Vreča iz  za zelo uporabne praktične nasvete.

 

Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2). GDPR seminar.

21. oktobra 2019 smo skupaj z Univerzo na Primorskem – Fakulteto za management izvedli seminar: Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2). V Celju smo imeli preko 60 udeležencev. Hvala Elizabeti Zirnstein, Urošu Cudru in Maji Vreča iz  za zelo uporabne praktične nasvete.

 

Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2). GDPR seminar.

 

Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR (in ZVOP-2). GDPR seminar.

Udeleženci PECB konference v Bruslju. Udeleženci iz več kot 30 držav. IT varnost in GDPR strokovnjaki. ISO trenerji. Hvala Eric Lachapelle.

Intenzivno varstvo podatkov IAPP. Dva dni praktičnega znanja in učenja v resničnem svetu od lokalnih strokovnjakov za varstvo podatkov in regulatorjev.

Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ!

Kongres strokovnjakov za varstvo osebnih podatkov ZOP 2019, dvodnevni dogodek s predavanji, izobraževanji, izmenjavo izkušenj s področja zasebnosti v Zagrebu.

Aljaž Lep, pravni svetovalec v podjetju Datainfo.si, d.o.o., predaval o osnovnih določbah na področju varstva osebnih podatkov, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, vključno z Uredbo Evropske unije (GDPR).

 

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ!

Dr. Benjamin Lesjak, strokovnjak na področju prava in informatike, predavatelj na več visokošolskih zavodih ter predavatelj in član sveta Centra za varnejši internet – SAFE.SI. Je ustanovitelj Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe – iprid.si. S pravom in informatiko se aktivno ukvarja od leta 1998.

 

Uroš Cuder, univ. dipl. ekon., je direktor za digitalni marketing v Media Publikum, ki je največja slovenska oglaševalska agencija za medijsko načrtovanje, optimizacijo in zakup oglasnega prostora v klasičnih in digitalnih medijih – media-publikum.si. Z digitalnim marketingom ima dolgoletne izkušnje. Bil je vodja prodaje v TS Media (skupina Telekom) in v Žurnalu 24. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

 

Božidar Popović, univ. dipl. prav. je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v DATAINFO.SI. Skoraj desetletje je bil pooblaščena oseba za preprečevanje pranja denarja, vodil pravno službo ter službo za pomoč zavarovancem v Prvi osebni zavarovalnici. Ima tudi dolgoletno kariero kot samostojen podjetnik. Pridobil je potrdilo SIQ o opravljenem usposabljanju za DPO.

 

Miroslav Ekart, univ. dipl. prav. z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v DATAINFO.SI. Dolga leta je deloval na vodilnih mestih v zavarovalništvu. Bil je tudi direktor Bisnode Srbija. Poleg prava ima veliko izkušenj iz vodenjem prodaje in marketinga, pokrival pa je tudi vodenje IT. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

 

Seminar varstvo osebnih podatkov po GDPR. GDPR seminar.

Dr. Benjamin Lesjak, strokovnjak na področju prava in informatike, predavatelj na več visokošolskih zavodih ter predavatelj in član sveta Centra za varnejši internet – SAFE.SI. Je ustanovitelj Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe – iprid.si. S pravom in informatiko se aktivno ukvarja od leta 1998.

Uroš Cuder, univ. dipl. ekon., je direktor za digitalni marketing v Media Publikum, ki je največja slovenska oglaševalska agencija za medijsko načrtovanje, optimizacijo in zakup oglasnega prostora v klasičnih in digitalnih medijih – media-publikum.si. Z digitalnim marketingom ima dolgoletne izkušnje. Bil je vodja prodaje v TS Media (skupina Telekom) in v Žurnalu 24. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

Božidar Popović, univ. dipl. prav. je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v DATAINFO.SI. Skoraj desetletje je bil pooblaščena oseba za preprečevanje pranja denarja, vodil pravno službo ter službo za pomoč zavarovancem v Prvi osebni zavarovalnici. Ima tudi dolgoletno kariero kot samostojen podjetnik. Pridobil je potrdilo SIQ o opravljenem usposabljanju za DPO.

Miroslav Ekart, univ. dipl. prav. z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v DATAINFO.SI. Dolga leta je deloval na vodilnih mestih v zavarovalništvu. Bil je tudi direktor Bisnode Srbija. Poleg prava ima veliko izkušenj iz vodenjem prodaje in marketinga, pokrival pa je tudi vodenje IT. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

GDPR izobraževanje Munchen 2018. 200 DPO, pravni strokovnjaki za skladnost in strokovnjaki za IT varnost. Odlična organizacija IAPP - Mednarodnega združenja strokovnjakov za zasebnost. Več o vrhunskih trendih in praktičnih odgovorih iz Evrope.

DELAVNICA 2: Varstvo osebnih podatkov na šoli skozi praktične primere – Miroslav Ekart

 

Predstavitev delavnice: Varstvo osebnih podatkov je z EU Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR pridobilo na pomenu tudi na šolah, ki morajo poskrbeti za skladnost z novo zakonodajo, tako da prenovijo soglasja staršev za otroke, preverijo zastarele pravilnike, zbirke osebnih podatkov, izobrazijo učitelje o novostih itd. Na osnovi reševanja praktičnih primerov in vprašanj s področja varstva osebnih podatkov na šolah bodo udeleženci delavnice lahko preverili, v kolikšni meri poznajo novo zakonodajo in ali bi ravnali pravilno. Komu jo priporočamo? učiteljem, svetovalnim delavcem, vodstvom šol.

 

DELAVNICA 3: Smernice za ravnanje v primeru e-zlorab na šolah –  dr. Benjamin Lesjak

 

Predstavitev delavnice: Učitelji so v neposrednem stiku z otroki po 6 in več ur dnevno, pri čemer se pogosto srečujejo z neznanimi oblikami spletnega nasilja med mladimi. Na delavnici bomo predstavili najpogostejše oblike zlorab in kako jih obravnava zakonodaja. Za tem bomo v več manjših skupinah preko diskusije in poročanja oblikovati predlog dokumenta smernic za ravnanje v primeru e-zlorab na šolah.

Nezadržno se bliža 25. maj 2018 in s tem začetek uporabe Uredbe GDPR – Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Na trgu je veliko različnih informacij in dezinformacij. Veliko podjetij je opravilo že veliko dela in pridobilo dragocene izkušnje. GPDR so izkoristili za prevetritev poslovnih procesov in mnogi so se znebili odvečne navlake. Kazni so izjemno visoke, a že z majhnimi koraki lahko zelo zmanjšate tveganje. Na seminarju boste spoznali praktične nasvete, kako najhitreje doseči (dovolj dobro) skladnost z novo Uredbo GDPR.

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, Slovenija

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
NASLOV PODJETJA

Tržaška cesta 85, 2000 SI - Maribor

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
ELEKTRONSKA POŠTA

[email protected]

DATAINFO ikona - celovite rešitve za varstvo osebnih podatkov.
TELEFONSKA ŠTEVILKA

(02) 620 43 00