Seminar Varstvo osebnih podatkov po GDPR – Ljubljana 10.10.2018

Dr. Benjamin Lesjak, strokovnjak na področju prava in informatike, predavatelj na več visokošolskih zavodih ter predavatelj in član sveta Centra za varnejši internet – SAFE.SI. Je ustanovitelj Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe – iprid.si. S pravom in informatiko se aktivno ukvarja od leta 1998.

Uroš Cuder, univ. dipl. ekon., je direktor za digitalni marketing v Media Publikum, ki je največja slovenska oglaševalska agencija za medijsko načrtovanje, optimizacijo in zakup oglasnega prostora v klasičnih in digitalnih medijih – media-publikum.si. Z digitalnim marketingom ima dolgoletne izkušnje. Bil je vodja prodaje v TS Media (skupina Telekom) in v Žurnalu 24. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

Božidar Popović, univ. dipl. prav. je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v DATAINFO.SI. Skoraj desetletje je bil pooblaščena oseba za preprečevanje pranja denarja, vodil pravno službo ter službo za pomoč zavarovancem v Prvi osebni zavarovalnici. Ima tudi dolgoletno kariero kot samostojen podjetnik. Pridobil je potrdilo SIQ o opravljenem usposabljanju za DPO.

Miroslav Ekart, univ. dipl. prav. z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v DATAINFO.SI. Dolga leta je deloval na vodilnih mestih v zavarovalništvu. Bil je tudi direktor Bisnode Srbija. Poleg prava ima veliko izkušenj iz vodenjem prodaje in marketinga, pokrival pa je tudi vodenje IT. Pridobil je certifikat Buerau Veritas za DPO.

Izvedba delavnic na Fakulteti za družbene vede 27.9.2018

DELAVNICA 2: Varstvo osebnih podatkov na šoli skozi praktične primere - Miroslav Ekart,

Predstavitev delavnice: Varstvo osebnih podatkov je z EU Splošno uredbo o varstvu podatkov - GDPR pridobilo na pomenu tudi na šolah, ki morajo poskrbeti za skladnost z novo zakonodajo, tako da prenovijo soglasja staršev za otroke, preverijo zastarele pravilnike, zbirke osebnih podatkov, izobrazijo učitelje o novostih itd. Na osnovi reševanja praktičnih primerov in vprašanj s področja varstva osebnih podatkov na šolah bodo udeleženci delavnice lahko preverili, v kolikšni meri poznajo novo zakonodajo in ali bi ravnali pravilno. Komu jo priporočamo? učiteljem, svetovalnim delavcem, vodstvom šol.

DELAVNICA 3: Smernice za ravnanje v primeru e-zlorab na šolah -  dr. Benjamin Lesjak,

Predstavitev delavnice: Učitelji so v neposrednem stiku z otroki po 6 in več ur dnevno, pri čemer se pogosto srečujejo z neznanimi oblikami spletnega nasilja med mladimi. Na delavnici bomo predstavili najpogostejše oblike zlorab in kako jih obravnava zakonodaja. Za tem bomo v več manjših skupinah preko diskusije in poročanja oblikovati predlog dokumenta smernic za ravnanje v primeru e-zlorab na šolah.

Seminar DATAINFO.SI Uskladitev z GDPR v praksi Ljubljana maj 2018

Nezadržno se bliža 25. maj 2018 in s tem začetek uporabe Uredbe GDPR – Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Na trgu je veliko različnih informacij in dezinformacij. Veliko podjetij je opravilo že veliko dela in pridobilo dragocene izkušnje. GPDR so izkoristili za prevetritev poslovnih procesov in mnogi so se znebili odvečne navlake. Kazni so izjemno visoke, a že z majhnimi koraki lahko zelo zmanjšate tveganje. Na seminarju boste spoznali praktične nasvete, kako najhitreje doseči (dovolj dobro) skladnost z novo Uredbo GDPR.